אאא

מסכת יבמות, דף ל"ד - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ל"ד - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ל"ד - השיעור באנגלית: