אאא

הגאון רבי שלמה קנייבסקי, בנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי סיפר לפני מספר שנים, לתלמידיו בישיבת "קרית מלך" מה הוא השיר שפיזם אביו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בעודם ילדים בבית אביהם הגדול.

מדובר בשיר "תנו רבנן", שיר המוכר זה עשרות שנים ומבוסס על סוגיות ומושגים ביהדות בעיקר כאלו הלקוחים מהמשנה ומתלמוד בבלי. השיר, בנוי במבנה הפיוט "אחד מי יודע" אך לא ידוע שם מחברו וכותב הלחן. ישנן משפחות השרות אותו לקראת סופו של ליל הסדר.

בדומה לאחד מי יודע, גם שיר זה מכיל שלושה עשר בתים, העוסקים במספרים. לכל מספר מוקדש בית, ואורכם של הבתים הולך וגדל, משום שכל בית נוסף מכיל גם את כל המידע שנכלל בקודמו.

השיר, כמו "אחד מי יודע", מתחיל בכל בית בשאלה מי יודע מה משויך למספר המסוים, והתשובה בהתאם - "אֶחָד מִי יוֹדֵעַ? אֶחָד אֲנִי יוֹדֵעַ", ואז מופיע הפירוט - כאשר כל אחד מהבתים מתייחס למשנה או לברייתא. יש המסיימים את השיר לאחר אחד עשר בתים, או ממשיכים אותו אף מעבר לשלושה עשר.

לקראת ליל הסדר, 'כיכר השבת' מגיש את השיר כפי שניגן בנו של מרן שר התורה.