אאא

מסכת יבמות, דף ל"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ל"ז - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ל"ז - השיעור באנגלית: