אאא

מסכת יבמות, דף ל"ט - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ל"ט - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ל"ט - השיעור באנגלית: