אאא

הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי, בנו חביבו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל, הגיע במהלך השבוע האחרון להיכל ישיבת חסידות גור בבני ברק שם ערך מבחן פומבי למאות הבחורים שהפגינו ידיעות מרשימות.

המבחן שהתקיים בהיכל הישיבה הגוראית בבני ברק נערך בהשתתפותם של מאות תלמידי הישיבה שהגיעו למעמד "כבוד התורה" במהלכו הם נבחנו במבחן פומבי על כל ידיעותיהם שרכשו במהלך השנה האחרונה. 

הגרי"ש קניבסקי התפעל מהיקף ידיעותיהם של הבחורים והוא ציין לשבח את הנהגתו של כ"ק האדמו"ר מגור אשר פועל רבות בכדי להשריש את הש"ס כולו בקרב החסידים, בדיוק כפי שמרן שר התורה היה עושה תמיד.

לאחר מעמד המבחן בירך הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי את בחורי הישיבה שימשיכו לשקוד על התורה ולרכוש ידיעות מקיפות בכל חלקי הש"ס.