אאא

מסכת יבמות, דף מ"א - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף מ"א - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף מ"א - השיעור באנגלית: