אאא

מסכת יבמות, דף מ"ג - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף מ"ג - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף מ"ג - השיעור באנגלית: