אאא

מסכת יבמות, דף מ"ד - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף מ"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף מ"ד - השיעור באנגלית: