אאא

במהלך חול המועד פסח, פקדו את מעונו של ראש ישיבת רשב"י וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, רבנים, ראשי ישיבות, ראשי ערים ונציגי הציבור החרדי.

בערב שביעי של פסח מסר הגרמ"צ ברגמן, ועד הכנה מיוחד לתלמידיו במהלכו שוררו מניגוני החג.

כמו כן, בביקור חג שערך ר"ע ירושלים משה ליאון במעונו דיבר ראש הישיבה בכאב רב אודות אלו שעולים להר הבית. בתוך הדברים אמר לר"ע ירושלים: "איך אפשר להבין את אלו שעולים, הרי מלבד האיסור כרת החמור המפורש בתורה, הרי הם מסכנים את עם ישראל בזה שהם מתגרים באומות העולם".

 הביקור של ליאון

הגרמ"צ אף סיפר לראש העיר, על תגובתו הראשונה של חמיו מרן הגרא"מ שך זצ"ל כששמע שכבשו את הר הבית: "קראו לזה "שחרור - שחררו את ירושלים". אז הדבר הראשון שחמי הרב שך זכר צדיק לברכה, הדבר הראשון שצעק "אוי אוי אוי עכשיו יעלו על זה (על הר הבית) כבר יעלו יהודים ויעברו על איסור כרת". זה היה הדבר הראשון".