אאא

לאחר הערכת מצב בצה"ל, הוחלט על גיוס גדודי מילואים בשבועות הקרובים. בצה"ל הסבירו כי, הגיוס יאפשר את המשך המאמץ למניעת יציאת מפגעים ומעבר של שוהים בלתי חוקיים במרחב התפר ביהודה ושומרון.

יצוין כי יגוייסו שישה גדודי מילואים במספר סבבים, שיאפשרו פריסה מיטבית של הכוחות בפיקוד המרכז ושמירה על הכשירות המבצעית ועל שגרת האימונים בצה״ל. חלק מהגדודים ישובצו בפיקוד המרכז וחלקם יחליפו יחידות בפיקוד הצפון והדרום.

בצה"ל הדגישו כי בכפוף להחלטת הרמטכ"ל ולאור הצורך המבצעי, חלק מגדודי המילואים יזומנו בצו חריג.

יודגש כי התייצבות גדודי המילואים שזומנו בצו חריג אינה מיידית, אלא בהתראה של שלושה שבועות לכל הפחות.