אאא

מסכת יבמות, דף נ"ה - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף נ"ה - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף נ"ה - השיעור באנגלית: