אאא

התרגשות גדולה בחסידות תולדות אהרן עם פתיחתה של הישיבה החדשה בעיר אלעד במעמד מיוחד שהתקיים בראשות האדמו"ר שהגיע לעיר ונשא דברי חיזוק.

בנוסף נשאו דברים לפני הורי הבחורים הרה"ח ר' אליהו אפל, הרה"ח ר' אהרן שטיינברגר, חבר הנהלת הישיבה שביטא בדבריו את ההתרגשות הגדולה, ולאחר מכן נשא דברים משגיח הישיבה הרה"ח ר' יחיאל מיכל גולדשמיד שפירט את סדרי הישיבה לזמן קיץ הבעל"ט.