אאא

לקראת יום העצמאות של שנת תשפ"ב ולרגל 74 שנה למדינת ישראל, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמים היום (ראשון) נתונים על אוכלוסיית ישראל. 

על פי הנתונים, אוכלוסיית ישראל מונה 9.506 מיליון נפשות, מתוכם 7.021 מיליון יהודים המהווים %73.9 מכלל האוכלוסייה, 2.007 מיליון ערבים המהווים %21.1 מכלל האוכלוסייה ו-478 אלף אחרים המהווים %5.0 מכלל האוכלוסייה.

מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-176 אלף איש - גידול של 1.9 אחוזים. בתקופה זו נולדו כ-191 אלף תינוקות, הגיעו כ-38 אלף עולים, ונפטרו כ-55 אלף איש.

בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות. בסמוך לקום המדינה היה אחוז היהודים 82.1% ואחוז הערבים 17.9%. מקום המדינה הגיעו לישראל יותר מ-3.3 מיליון עולים, כ-1.5 מיליון (44.7%) מתוכם הגיעו החל בשנת 1990. מקום המדינה עלו לישראל גם כ-131 אלף אזרחים עולים.

בשנת 2030 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.1 מיליון נפש, בשנת 2040 – 13.2 מיליון וביום העצמאות ה-100 של ישראל (2048) צפויה האוכלוסייה למנות 15.2 מיליון נפש.

בסוף שנת 2020, כ-45% מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם חיו בישראל, כ-79% מהיהודים בישראל הם ילידי ישראל. אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה: כ-28% ילדים בני 14-0 וכ-12% בני 65 ומעלה.