אאא

"ישנו שר תקשורת כאן בארץ שרוצה לטמא את עם ישראל", כך, במילים חריפות אלו, תקף ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי חיים פרץ ברמן, את שר התקשורת יועז הנדל, על רפורמת הסלולר.

כזכור, אמש הודיע שר התקשורת יועז הנדל כי קיבל החלטה להוציא אל הפועל את רפורמת הסלולר החרדית שתיכנס לתוקף בתוך שלושה חודשים - ובמרכזה, ניוד מספרים כשרים למכשירים שאינם כשרים.

בוועידה השנתית של ארגון 'לב שומע', נערך רב שיח מיוחד בהשתתפות ראשי הישיבות, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ראש ישיבת 'מאור התלמוד'; הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת 'יד אהרן'; הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז' וחבר ועדת הרבנים של 'לב שומע'.

במהלך דבריו, התייחס הגרח"פ ברמן על ההשפעה של הרחוב, ואמר כי "ההשפעה של הרחוב זה אחד ריבוי העולם הזה והשטחיות, ודבר נוסף שיש נקרא לו זה הליצנות".

לאחר שהסביר את דבריו, המשיך ראש ישיבת פוניבז' ותקף את שר התקשורת על הרפורמה בסלולר, ואמר: "אני יגיד דבר אקטואלי מעכשיו, יש שר תקשורת פה בארץ, שרוצה לטמא את עם ישראל. עם ישראל נשמר מהטלפונים בדרך שהיא - והוא רוצה לטמא אותם.

"הוא שמע, הטיפש הזה, שמע פעם סיפור שהחזון איש אמר לבן גריון ש'העגלה הריקה צריכה להדחות מפני העגלה המלאה', ככה הוא שמע. אם יש התנגשות, היא צריכה להידחות.

"באו אצלו אנשים חשובים לדבר איתו אז הוא אמר להם: 'אני העגלה המלאה ואתם הריקים'. מה המילוי שלך? מה המילוי שיש לאינטרנט? את מה שכל המשוגעים, הסוטים, האכזרים, המושחתים - עסוקים בהם יומם ולילה ומדברים בהם, לספק את המידע לכל אחד לתוך לבבו, לתת לכל אחד להיות 'לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם', אם יבא בן אדם ויגיד אני יש לי עגלה מלאה של צואת בית הכסא ולך אין את זה', אז אתה ריק?

"מה הוא אמר? זה הרי בושות מה שהוא אמר, זה רק בליצנות, רק בעולם של ליצנות. אנחנו צריכים לדעת, הרע היום כל כך חלש, כל כך נבוב, כל כך אין בו כלום - יש רק כח של ליצנות בלבד, ואנחנו יש לנו את כל החכמה שהקב"ה נתן לנו, איך להילחם מול זה? זה הסוגיה שעד שהקב"ה ישחוט את היצר הרע, אז התשובה לזה - בראתי לו תורה תבלין".