אאא

מסכת יבמות, דף נ"ז - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף נ"ז - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף נ"ז - השיעור באנגלית: