אאא

פרק ב': סיפר הגאון רבי יעקב הורביץ, ראש ישיבת אופקים, שבעת היותו לומד עדיין בישיבה התיכונית 'כפר הרואה' בראשות הרב משה צבי נריה מרבני הדתי לאומי, הוא הזדמן לישיבת פוניבז' ב'יום העצמאות' ובעודו מחזיק "מחזור ליום העצמאות", פגש את ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רוזובסקי.

ביקש הגר"ש רוזובסקי מהבחור לראות מה יש בידו, ומשפתח את ה"מחזור" עם כל דף שהפך, גבר צחוקו... על התקיעת שופר... על 'שיר המעלות' בניגון 'התקוה'... 'חצי הלל' ועוד...

צחוקו זה של הגר"ש רוזובסקי, סיפר לימים רבי יעקב הורביץ, השפיע עליו יותר מהרבה שיחות, (הובא ב'עקב רב' עמ' 18).

שער ההגדה שחיבר הסופר אהרן מגד והדפיס צה''ל לקראת יום העצמאות של שנת 1952
שער 'הגדה העצמאות' שחיבר הסופר אהרן מגד והדפיס צה"ל לקראת יום העצמאות של שנת תשי"ב. מן הסתם הגר"ש רוזובסקי היה צוחק גם ממנה...
הגדלה
כנגד ארבעה בנים
כנגד ארבעה בנים

הגאון רבי יעקב הורביץ למד בצעירותו בבי"ס הדתי 'מוריה', והלך לישיבה התיכונית 'כפר הרואה' שם פגש את מורו ורבו הגאון רבי יששכר מאיר, ובשנת תשכ"א כשייסד רבי יששכר מאיר את ישיבת הנגב בישוב עזתה, עבר איתו ביחד והיה מוסר שיעורי חזרה. לימים מונה לכהן בראשות ישיבת אופקים.

יש לציין וורט מאת הגר"ש רוזובסקי אודות קדושת ארץ ישראל. הגר"ש רוזובסקי  ציטט את הגר"י מסאלנט  שבארץ ישראל עליה נאמר שהאוויר שלה מחכים, גם ה'יצר הרע' של האדם מחכים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וביאר הגר"ש רוזובסקי שבארץ ישראל יש כוח גידול ובקרקע שלה מה שמגדלים גדל במהירות. אולם אם זורעים בה סם המוות היא מגדלת מאוד מהר את סם המוות. כך האוויר של ארץ ישראל הוא חריף מאוד ומכניס חריפות בכל דבר, בין טוב ובין רע, ולכן בלי תורה מגדלת ארץ ישראל את הרע והשחיתות, (הובא בזכרון שמואל עמ' תר"ג).

כדי להימלט מגיוס הגר"ש רוזבסקי עלה לארץ ישראל בשנת תרצ"ו (1936) לאחר שהטיל גורל ויצא לו הפסוק: "לך לך מארצך וממולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך". הגר"ש רוזובסקי פנה אל מרן הגרח"ע גרוזינסקי וביקש שיעזור לו בקבלת אישור מהשלטונות, ואכן קיבל הגר"ש רוזובסקי אישור ופנה לעלות אל פתח תקוה כדי ללמוד בישיבת לומז'ה.

המנהג היה בישיבת גרודנא שבחור שעולה לארץ ישראל היה מתכבד ב'עליית מפטיר' בשבת האחרונה בשהותו בנכר. הגר"ש רוזובסקי טרם עלייתו קיבל את עליית המפטיר כשקראו את הנביא הושע (פ"ב י"ז) כשקראו את הפסוק: "ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה", ויש שראו בזה אות ורמז על הנסיעה, (מאת רבי אשר שטרנבוך, הובא בספר "ראש הישיבה" על הגר"ש רוזובסקי זצוק"ל).

- לקריאה נוספת; ספר ראש הישיבה

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]