אאא

רבה של העיר אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, מצטרף למיזם 'כיכר השבת' - "מתפללים וזוכרים", לאמירת פרקי תהילים לזכרם של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, ומסיים את 'היום החמישי' בספר.

לאחר מכן הרב קורא לכולם להצטרף ליוזמה: "מורי ורבותיי, זה לעילוי נשמת כל חללי צה"ל, שחז"ל אומרים שחללי צה"ל שמסרו את נפשם על עם ישראל, על מדינת ישראל, על ארץ ישראל הקדושה, מקומם בגן עדן, במקום שאי אפשר... זה בגדר הרוגי מלכות שהדרגה שלהם היא נשגבה מאוד.

"כך שצריך כל אחד להשתדל לומר תהילים לעילוי נשמתם, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, יפיל את כל אויבנו תחתינו, ולא תיפול שערה אחת מכל חיילי עם ישראל, ונזכה לראות במהרה ובקרוב בביאת משיח צדקינו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן".

>> הכנסו עכשיו וקחו על עצמכם
ספר תהילים או אפילו פרק אחד - לזכרו של אחד הנופלים 
<<