אאא

"אנחנו נמצאים ביום הזיכרון", אומר, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל וחבר מועצת הרבנות הראשית, "הנביא ירמיהו אומר, 'מי יתן ראשי מלא מים ועיני מקור דמעה ואבכה את חללי בת עמי יומם ולילה'. הנביא רוצה לתאר עד כמה אנו צריכים לזכור אותם יומם ולילה, ואפילו אם הראש היה מלא מים והעינים היו מקור של דמעות לא נספיק.

"כי כשאנו נזכרים במסירות נפשם שנתנו את כל כולם למען העם והארץ, זה צריך לעורר בנו את האהבה אליהם, את ההבנה עד כמה קדושתם, עד כמה מעלתם, כפי שהרמב"ם אומר שאף מלאך לא יכול לעמוד במחיצתם.

"ביום הזיכרון הזה שאנו זוכרים את בנינו הגיבורים מוסרי נפשם למעננו, נקבל על עצמנו שנהיה ראויים למסירות שלהם, שנהיה ראויים על ידי שתהיה בנו אהבה ואחוה שלום ורעות.

"אין דתי, אין חילוני, אין ספרדי, אין אשכנזי, עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל. שנהיה כולנו כאחד, ואז נבין שבזה אנחנו עושים את הזיכרון האמיתי לזכותם כי על זה הם מסרו את נפשם.

"יהי רצון שנוכל לחיות בארץ מתוך ביטחון ושמחה ונזכה לגאולה השלימה אמן ואמן".

>> הכנסו עכשיו וקחו על עצמכם
ספר תהילים או אפילו פרק אחד - לזכרו של אחד הנופלים 
<<