אאא

מסכת יבמות, דף נ"ט - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף נ"ט - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף נ"ט - השיעור באנגלית: