אאא

בעקבות הפיגוע הרצחני בעיר אלעד הורו בחסידות קרלין סטולין לנושאי נשק ברישיון להביא את כלי הנשק לבית הכנסת בימי חול ואף בשבת קודש.

בהודעה שיצאה לכלל ריכוזי החסידות ברחבי הארץ מטעם וועד רבני קרלין נכתב, כי "בהוראת הקודש, עקב המצב הביטחוני בארצינו הקדושה, כל מי שנושא נשק ברישיון, מתבקש להביאו לבתי הכנסת בכל אתר ואתר, בימי חול ובשבת קודש".

פותחים את הלב לעשרת יתומי אלעד - כנסו לסייע>>

עוד נכתב, כי יהי רצון שירחם ה' על כל עמו ויסיר מעלינו כל משחית, ושנזכה לגאולה השלימה בעגלה ובזמן קריב, לשון המודעה.

יצוין, כי בקהילה כבר התקבלה בעבר הוראה דומה, במהלך הפיגועים הקשים שהתרחשו לפני למעלה משני עשורים, במהלך ימי האינתיפאדה השניה.