אאא

מאות תושבי העיר חיפה התכנסו לעצרת מספד על הסתלקותו של רב קהילת חסידי גור בעיר, הגאון החסיד רבי ישראל דוד רוסט זצ"ל, אשר הסתלק לעולמו לפני כחצי שנה לאחר יסורים קשים ומרים.

עצרת זו התווספה על עצרת המספד המרכזית שנערכה במלאות השלושים בהיכל בית המדרש הגדול של חסידי גור בירושלים בראשות כ"ק האדמו"ר מגור ובהשתתפות אלפים רבים מכל הארץ. במעמד נשאו דברים גדולי המשפיעים בעדת גור וכן הוכתר בה חתנו ממשיך דרכו הרב יואל אנגלנדר, לרב חסידי גור בחיפה.

כעת, עם מלאות חצי שנה ללכתו, עורר כ"ק גאב"ד מאקאווא על הצורך לערוך עצרת הספד לזכרו בעיר חיפה בה פעל וחי, זאת בעקבות מספר אסונות שפקדו את העיר לאחרונה, באומרו כי, "שמא העיר חיפה לא הספידה אותו כראוי".

עצרת ההספד נערכה בבית המדרש של חסידות נדבורנה בעיר כאשר את המשא המרכזי נשא חתנו הגאון רבי יואל אנגלדר, רבם של חסידי גור בחיפה, אשר הינו רב מוסמך ומומחה במשך שנים מטעם הרבנות הראשית וכמפקח בשחיטות בארץ ובחו"ל וחבר כשרות בד"צ קהילות וכעת מונה להמשיך את דרכו של הרב המנוח על ידי כ"ק האדמו"ר מגור.

במהלך העצרת נשאו דברי הספד ואף השתתפו הרבנים האדמו"רים גאב"ד מאקאווא, האדמו"ר מנדבורנה חיפה, הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר רב הקהילה החרדית של הציבור הליטאי בעיר, רבי דוד שלמה זולדן - דיין ומורה צדק בקהילת סערט ויז'ניץ בעיר, הגאון רבי מאיר דב רכניצר - ראש ישיבת בעלזא בעיר, והג"ר יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור ועוד.

במהלך עצרת ההספד עמדו המספידים על אורחותיו והליכותיו בקודש של הגאון רבי ישראל דוד רוסט זצ"ל אשר הנהיג את עדת חסידי גור בעיר חיפה ביד רמה.