אאא

הרשות לאכיפה במקרקעין ביצעה לפנות בוקר (שלישי( הריסה של מבנה ישיבת "אור הרשב"י" במירון ברשות מציינים כי מדובר במבנה לא חוקי אשר ישב על שטח ציבורי, סיכל את התכנית המפורטת החדשה של מתחם הרשב"י והיה בתחום דרך הכהנים המתוכננת.

יצוין כי ההריסה בוצעה בהתאם לצו בית משפט השלום, ולאחר שנדחה ערעור המחזיקים על ידי בית המשפט המחוזי תוך שאלו קובעים כי יש עניין ציבורי מיוחד להריסת המבנה.

מאז החלה לפעול במתחם התגברה הרשות על חסמים גדולים - משפטיים ומקצועיים, מתוך מטרה אחת: לפנות את המבנים והלא חוקיים שהיו במקום על מנת לאפשר את עבודות הבטיחות והפיתוח שנעשות כעת בהר לקראת ההילולה.

מהרשות נמסר כי: "במהלך השנה האחרונה הרסה הרשות 63 מבנים מסוכנים ולא חוקיים שהתפרסו על כיותר מ-4,000 מ"ר באתר. היום, לאחר הריסת המבנה האחרון שיועד להריסה עד להילולה, השלימה הרשות לאכיפה במקרקעין בהצלחה את משימתה".