אאא

פתיחת מושב הקיץ של הכנסת: במהלך היום (רביעי) הועלו ויועלו במליאת הכנסת - חוקים רבים, אך לציבור החרדי, היה חוק חשוב אחד - א פוליטי, בנוגע לייצוג הולם במוסדות התכנון.

לממשלה שגם כך עומדת על כרעי תרנגולת, לא היה רוב להפיל את החוק החשוב, ומי רץ מחדרו כדי להפיל את החוק, כמובן, מי שהפר לאחרונה את כל הבטחותיו - כולל "הדאגה" לציבור החרדי, הלוא הוא ראש הממשלה נפתלי בנט, וכך החוק נפל על חודו של קול - 57 חברי כנסת שהצביעו בעד, מול 58 חברי כנסת שהצביעו נגד.

ראש הממשלה בנט, שדיבר בעבר רבות על שילוב חרדים בעבודה ואף הצביע בעבר בעד חוק דומה לחוק שנפל היום, נחשף במלוא צביעותו, רק לפני מספר חודשים, כשכיהן כראש ממשלה, בנט שיבח את הורדת גיל הפטור ואמר: "עשינו היסטוריה: מהפכת התעסוקה של הצעירים החרדים יוצאת לדרך!", אך הפעם כאמור בחר שוב להדיר את הציבור החרדי.

 בנט מדבר על שילוב חרדים בעבודה

יצוין, כי אין זו הפעם הראשונה שבנט מצביע נגד חוק שיטיב עם חרדים, ולפני כחצי שנה, אף הצביע נגד חוק דומה של חבר הכנסת גפני, אז, לטענת האופוזיציה, בנט הפר קיזוז והגיע ברגע האחרון להצביע נגד. גפני תקף אותו בחריפות ואמר: "אני מבין שראש הממשלה ורה”מ החליפי הגיעו במיוחד למליאה כדי לתמוך בהצעת החוק החשובה הזו, אין סיבה אחרת כי הם לא היו פה כל היום, אתם תמכתם בחוק הזה בקדנציה הקודמת תתמכו בזה גם עכשיו.”

חבר הכנסת יעקב אשר, עלה להציג את החוק ותקף את בנט, "ראש הממשלה דאג לחרדים, רק שהוא היה באופוזיציה. למה לא לתמוך בחוק? אין פה שום דבר פוליטי".

"היום, לא רק שאתה לא דואג לחרדים, אתה גם מתעלל בהם. כל מה שיועז הנדל מתעלל בחרדים, זה מהוראה הישירה של הלשכה שלך, שרוצים שהחרדים יבואו לשולחן הממשלה, הכל אצלך זה פוליטיקה. אין לך לב. גם אתה לפיד, אתה הרי בעד שילוב, לא? מבקשים פה לשלב יועצים חרדיים. הרי עמדת ודיברת על אחיי החרדים, שילכו לעבוד, אני לא רוצה להגיד למה אתם מתכוונים - לאן החרדים ילכו".

 דבריו של יעקב אשר טרם ההצבעה על החוק

מהו החוק שנפל

בהצעה שהוגשה היום נכתב:  הממשלה משקיעה משאבים ותקציבים רבים בתחום התכנון, לייצוג הולם במוסדות התכנון יש חשיבות קריטית, שכן לחברה החרדית ישנם צרכים תכנוניים ומאפיינים המיוחדים לאוכלוסייה זו, שאף קיבלו הכרה ממשלתית בהחלטת ממשלה. ועל כן ייצוג הולם יסייע להתאמה טובה יותר של התכנון וכן לניצול מיטבי יותר של התקציבים והמשאבים הממשלתיים המושקעים בתכנון כך שהם ישרתו באופן מיטיבי גם את צרכי החברה החרדית.

המצב כיום בלי החוק הוא, שהמחוקק הכיר בצורך ובחשיבות של ייצוג הולם למגזרים שונים ובהם למגזר החרדי במשרדי הממשלה, חוק שירות המדינה (מינויים) וחוק החברות הממשלתיות קובעים חובה לייצוג הולם במשרדי הממשלה עבור האוכלוסייה החרדית. עם זאת, החוק הקיים אינו חל על וועדות התכנון המחוזית שהנים מוסדות תכנון סטטוטוריים, על אף שמתקבלות בהם החלטות תכנוניות הרות גורל המשפיעות גם על החברה החרדית.

בנוסף, גם גופי התכנון המקצועיים שהינם יחדות סמך ממשלתיות שהחוק קובע לגביהם חובת ייצוג הולם אינו כולל פתרון למצב הקיים בו משרדי הממשלה אינם עומדים ביעדים לייצוג הולם, שכן חובת הייצוג ההולם בחוק שירות המדינה הינה מההיבט התעסוקתי לאוכלוסיות שונות, בעוד הצעת חוק זו דואגת כי התוצר התכנוני יהיה מותאם ומיטבי גם לאופי התכנוני המאפיין את החברה החרדית.

אשר על כן הצעת החוק, מבקשת לקבוע חובת ייצוג הולם לחברה החרדית במוסדות התכנון. בנוסף קובעת הצעת החוק כי עד להשגת ייצוג הולם, יחויבו השרים הממנים חברים למוסדות התכנון להעדיף ככל שהדבר ניתן מינוי נציג חרדי במוסדות התכנון, כששר הפנים יהיה ממונה על קביעת הוראות ויישום הצעת החוק .