אאא

בערב שבת התקיימה בירושלים הלווייתו של הגאון רבי אהרן פילמר ז"ל, מאנשי ירושלים המוכרים ומי ששימש המזכיר המיתולוגי בישיבת חברון כנסת ישראל, בן 90 בפטירתו.

המנוח היה בנו של הרב אליהו פילמר זצ"ל, ובצעירותו הוא התייתם מהוריו, מה שהוביל לכך שהוא התחנך בביתו של הגאון הרב דב ויידנפלד שמוכר כהגאון מטשעבין זצ"ל.

בחייו היה נוהג להתפלל בשטיבלאך 'זכרון משה' ואף בבית הכנסת בשכונת בתי ויטנברג הירושלמית, שם הוא היה משתתף בשיעורו הקבוע של הגאון רבי אלימלך חשין זצ"ל, יחד עם דמויות ירושלמיות נוספות כמו הרה"ח רבי יצחק דוד גוטפרב והרב חנינא נמרובסקי זצ"ל.

מכריו מספרים על המנוח שהיה אדם חביב על סובביו, ירא שמיים וגאון אשר חי תמיד בהצנע לכת.

בפטירתו הותיר אחריו המנוח את רעייתו, בת הרה"ח רבי מרדכי לרנר זצ"ל, ואת בני משפחתו, צאצאיו ונכדיו ההולכים בדרך התורה וההלכה.

הלוויתו התקיימה בבית ההלוויות שמגר, להר הזיתים שם הוא נטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.