אאא

כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק כאילו הם רעים והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצוות גדולות. (רבי משה חיים לוצאטו (רמח"ל) מסילת ישרים ).

ה' אומר למשה ואהרון "אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי" שיזהרו מכריתתם (השמדתה) של משפחות הקהתים. המדרש מסביר שלקהתים הייתה המשימה לשאת את כלי המשכן. כולם העדיפו לשאת את הארון ולא את שאר הכלים מפאת חשיבותו.

לכן הוזהר משה ואהרון שלא יאפשרו שהליך נשיאת כלי המשכן יהיה חופשי לכולם, ושהבחירה בנשיאת הכלים תהיה בהתאם למועד ההגעה למקום כאשר הראשון שמגיע למקום יישא את הכלי שהוא בוחר לשאת. שכן, הדבר יביא לכאוס ויוביל בהכרח לחילול הקודש של כלי הקודש, לגרום לוויכוחים אלימים בין הקהתים ולהוביל לחורבנם ולמוות.

הכהנים היו להוטים לקיים מצוות, אך להיטותם גרמה מדי פעם לאובדן חיים. לכן, נאמר למשה להיזהר שלא יקרה כך לקהתים כתוצאה בלהיטותם לקיים את המצוה. הרמח"ל מסביר שלפעמים נראה כאילו אנחנו מקיימים מצווה, אבל בגלל שאנחנו לא חושבים על ההשלכות של מעשינו אנו, בעצם עוברים עבירה. לפעמים אנחנו מתרחקים מדברים טובים כאילו הם רעים ומתקרבים לחטאים רבים כאילו היו מצוות גדולות.

אכן, אדם עלול לחשוב שמעשיו נובעים מחסידותו אך למעשה, הוא אינו חסיד אלא חוטא. הקהתים כולם חפצו בזכות לשאת את הארון והיו מוכנים להילחם על ההזדמנות והאפשרות לעשות זאת, אך על משה ואהרון למנוע זאת כדי שהתלהבותם לא תביא לביזוי הארון ולסיכון חייהם!

המעשים שלנו יכולים לגרום לנו להיות חוטאים במאמצינו להיות מהדרין וחסידים !