אאא

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הפתיע היום (שלישי) את עמיתו, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, כשהגיע לבקר אותו בלשכה, כדי לדרוש בשלומה של רעייתו.

"אני מזכיר אותה בכל תפילה", סיפר הראש"ל לרב הראשי, שהשיב: "כל מה שמחזיק אותה - זה רק התפילות, אפילו הרופאים מודים בכך - וזה ברור להם, בעזרת השם שנדע רק שמחות".

כזכור, במהלך חופשת הפסח בחו"ל, הרבנית עברה אירוע מוחי, והיא הוטסה בטיסה רפואית מיוון לישראל.

לפני כשבועיים, עברה הרבנית ניתוח מורכב נוסף. ובסייעתא דשמיא, היא יצאה מסכנת חיים אך מצבה מוגדר קשה והציבור נקרא להתפלל לרפואתה.

הציבור נקרא להתפלל לרפואתה של הרבנית פייגא ציפורה בת הדסה בתוך שאר חולי עמו ישראל.