אאא

מסכת יבמות, דף ע"ד - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ע"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ד - השיעור באנגלית: