אאא

מסכת יבמות, דף ע"ה - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף ע"ה - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ה - השיעור באנגלית: