אאא

הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, מרבני חסידות ברסלב, השתתף בשמחת הברית לנכד המרא דאתרא של שכונת רמת שלמה בירושלים, הגר"מ דייטש, בן לחתנו הרה"ג רבי חיים מאיר ארנסטר, נכד גאב"ד מאור חיים, הגה"צ רבי זאב ארנסטר.

לאחר מכן הגיע הגרי"מ שכטר לביקור מיוחד בבית ההוראה 'יד הרמ"ה', שם נערך מעמד לחיים לצד דברי ברכה וחיזוק.