אאא

מאות השתתפו במעמד ההדלקה שערך ה'ינוקא' ביער צרעה, שם שרו ורקדו המשתתפים לכבוד ההילולה של התנא רבי שמעון בר יוחאי זי"ע.

ה'ינוקא' אשר הגיע למעמד לאחר תקופה במהלכה הוא חש שלא בטוב, נשא דברי חיזוק והתעוררות על גדולתו של רשב"י, אשר יכול לפטור את העולם ממידת הדין.

לאחר מכן, רקדו המשתתפים במשך מספר שעות עד לשעות אמצע הלילה בליווי תזמורת, לצד מנהג ה'חלאקה' שנערך במקום.