אאא

היום תשעה ושלושים יום שהם חמישה שבועות וארבעה ימים בעומר

את הספירה היומית בחרתי להקליט בניגון הנפלא ל'צמאה לך נפשי'

הניגון צמאה לך נפשי מיוחס לאדמו"ר הזקן ('בעל התניא') אבל לא ברור אם הוא מעשרת הניגונים אותם חיבר בעצמו.

מנגינה זו, בהתאם למילים, מלאה געגועים וכיסופי הנשמה. הרבי מליובאוויטש, חיבב מאוד ניגון זה וציווה לנגנו לעיתים תכופות בעת התוועדויותיו. הניגון נרשם כפי שהרבי לימדו בעת ההתוועדות של שבת מברכים חודש אייר (פרשת קדושים) בשנת תשי"ד.

הרבי אמר על ניגון זה ששלושת הבבות הראשונות הם בעלייה היינו צמאון, בפעם הראשונה שמנגנים את המילים כן בקודש חזיתיך הוא בגעגועים היינו הלואי בקודש חזיתיך אמנם בפעם השנייה הוא מלשון הן כלומר נכון הוא הדבר שבקודש חזיתיך.


תודה רבה לחזן מנדי גרינפלד

ערב טוב ומבורך
לייזר