אאא

מסכת יבמות, דף ע"ט - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ט - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ע"ט - השיעור באנגלית: