אאא

היום ארבעים יום שהם חמישה שבועות וחמישה ימים בעומר

את הספירה היומית בחרתי להקליט בלחן המפורסם ביותר ל'אין ערוך לך' בלחנו של ר' בני הרשקוביץ ז''ל אותו פרסם הזמר ובעל התפילה ר' מיכאל שטרייכר הי"ו

בגרסה המקורית ר' בני הרשקוביץ הלחין את הניגון על המילים: "לנא ולכל נפשתנא חנא וחסדא ורחמי", אך שטרייכר החליט כי המילים אין ערוך מתוך תפילת שבת בבוקר מתאימות יותר ומסתבר שהוא לא טעה,
והניגון הפך לחלק בלתי נפרד מנוסח התפילה.

השיר אף היה חביב על הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שנהנה לזמזם אותו לעצמו בשעת לימודו.

לייזר