אאא

היום אחד וארבעים יום שהם חמישה שבועות ושישה ימים בעומר

את הספירה היומית הקלטתי במנגינת 'שתחדש עלינו'

בשבתות מברכים בהם אני זוכה לעבור לפני התיבה, אני נוהג לבצע את היצירה הנפלאה של חברי הטוב החזן יקי לאער (ממקסיקו), יקי בנה יצירה נפלאה כשהוא מחדש את השיר הנפלא של חסידות רופשיץ.

אני ממליץ לכל החזנים ובעלי התפילה כבר בשבת הקרובה לאמץ את היצירה הנהדרת שמתאימה לכל קהילה ולכל בית כנסת.

ערב טוב ומבורך לייזר