אאא

חשיפת דעתו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז שהטיל פקפוק במעשה על האריה שעקר צלע לרבי מאיר בעל הנס ואכל כזית, עוררה הדים רבים מקרב הציבור התורני בארץ ובעולם.

כזכור, דעתו של הגר"מ מאזוז שסיפור זה מזויף ואף התבטא שיש סיפורים שמוגדרים כ"סיפורי סבתא".

כנגד דוקטור דתי לאומי בן זמנינו שציטט את מעשה זה על התנא רבי מאיר, התבטא ואמר הגר"מ מאזוז: "אין לו טיפת שכל להבין שהסיפור הזה מזוייף ולא היו דברים מעולם...מה קרה לך?!", סיים הגר"מ מאזוז את דבריו החריפים.

היו שהגיבו בציניות שברור שמעשה זה אינו נכון, שכן זה סיפור שכל זייפן מתחיל מבין שזה זיוף, שהרי האריה כך נטען לפי המעשה, אכל מבשרו של רבי מאיר "כזית בשר", והיאך ידע אריה זה מהו הגודל של כזית כשאנחנו עד היום לא הצלחנו להגיע להסכמה?...

אחרי שחייכנו לתגובה זו, המשכנו בדיון אודות מעשה זה, ותהינו האם ישנו עוד 'גדול' שהטיל פקפוק במעשה זה כפי שקבע הגר"מ מאזוז בנוגע למדרש שהביא רבינו ניסים גאון שחי לפני כ-1000 שנים, שכיהן כראש ישיבה בקירואן בספרו 'חבור יפה מהישועה'??

ידידי החוקר התורני הגאון רבי יהושע ענבל טרח ושלח לי מקור נפלא של דעתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל אודות מעשה זה.  

מסתבר ששר התורה גם הוא סבר שמעשה זה אינו נכון לגבי התנא רבי מאיר, אולם המעשה נכון בהחלט לגבי רבי מאיר אחר, שחי בתקופת רבותינו הגאונים.

• • •

מדרש זה אודות האריה שאכל כזית מבשרו של רבי מאיר, הובא גם ב'אוצר מדרשים' (בית עקד למאתיים מדרשים קטנים אגדות ומעשיות) 'שפרסם ר' יהודה דוד אייזנשטיין בשנת תרע"ה (1915). 

'אוצר מדרשים' לר' יהודה דוד אייזנשטיין, תרע''ה (1915) (באדיבות אוצר החכמה)
'אוצר מדרשים' לר' יהודה דוד אייזנשטיין, תרע"ה (1915) (באדיבות אוצר החכמה)

בשל שהיו טענות שר' יהודה דוד אייזנשטיין הכניס לספרו מדרשים שאינם מוסמכים, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, טרח וחיבר קונטרס מיוחד בו בשם 'שי"ח השדה' בו השמיט חלק מהמובא ב'אוצר מדרשים'.

הגהות 'שי''ח השדה' למרן הגר''ח קניבסקי זצוק''ל על 'אוצר מדרשים' (באדיבות אוצר החכמה)
הגהות 'שי"ח השדה' למרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל על 'אוצר מדרשים' (באדיבות אוצר החכמה)

בעבר חשפנו מדרש בנוגע לפרשיית האפיפיור פטרוס, עליו נטען שהיה יהודי כשר, ששימש כמרגל בשירות חז"ל, כפי שהובא ב'אוצר המדרשים', ומדרש זה עבר את הגהתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, ולא צונזר על-ידו.

מסתבר שמרן שר התורה זצוק"ל התייחס גם למדרש של האריה שאכל כזית מרבי מאיר, והעיר מרן זצוק"ל וכתב שמדובר ברבי מאיר אחר, ולא התנא, אלא רבי מאיר שחי בתקופת רבותינו הגאונים, וכך דבריו של הגר"ח:

"עמ' 277 טור 2 שורה 8 מעשה בחכם אחד והיה שמו ר"מ שהיה בזמן הגאונים".

הגהות 'שי''ח השדה' למרן הגר''ח קניבסקי זצוק''ל על 'אוצר מדרשים' (באדיבות אוצר החכמה)
הגהות 'שי"ח השדה' למרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל על 'אוצר מדרשים' (באדיבות אוצר החכמה)

כזכור באביב תשפ"א לקראת הילולת התנא 'רבי מאיר בעל הנס' פרסמנו סדרת מאמרים אודות קדושתו וקברו בטבריה.

בין הדברים צטטנו מדרש בו נכתב סיפור מבהיל על רבי מאיר שחשש שחטא, מפני שלאחר שהשתכר טענה לו אשה שהיא מכירה סימנים בגופו. רבי מאיר נרעש וביקש תשובה, וציווה לשני גברתנים לקחתו ליער, ואם יטרפוהו חיות רעות ליקח את עצמותיו כדי לקוברו כבעל תשובה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אכן לקחוהו ליער שלושה ימים ולילות ולבסוף בא אריה ועקר צלע מצלעותיו, ואכל ממנו כזית. כשחזר רבי מאיר לבית, יצאת בל קול ואמרה: "רבי מאיר מזומן לחיי העולם הבא".

אמש חשפנו שראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"מ מאזוז הטיל פקפוקים במעשה זו, וטען שהוא מזויף. ואולי הוסיף הגר"מ מאזוז וטען שמדובר ב"תלמיד טועה כתבו". כעת מתברר שדעתו של מרן שר התורה היא שהמעשה אכן היה, אולם לא עם רבי מאיר התנא, אלא עם רבי מאיר אחר שחי בתקופת רבותינו הגאונים לפני כ1000 שנים. 

מעשה האריה שעקר כזית מבשרו של רבי מאיר, מתוך 'אוצר מדרשים' לר' יהודה דוד אייזנשטיין, תרע''ה (1915) (באדיבות אוצר החכמה)
מעשה האריה שעקר כזית מבשרו של רבי מאיר, מתוך 'אוצר מדרשים' לר' יהודה דוד אייזנשטיין, תרע"ה (1915) (באדיבות אוצר החכמה)
  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]