אאא

מנתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), המנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי בישראל, עולה כי הרכישות שמבצע הציבור הישראלי דרך ארנקים דיגיטליים המשיכו לצמוח גם בחודש אפריל והיו לראשונה מעל מיליארד ש"ח, והסתכמו ב-1.034 מיליארד ש"ח.

מדובר בעלייה של 18% לעומת הסכום הכולל במרץ שעמד על 876.62 מיליון ₪. מאז כניסת הארנק הדיגיטלי Google Pay בדצמבר 2021 צמחו ההוצאות של הישראלים בארנקים דיגיטליים בשיעור של 74.5%.

בחברת שב"א מצביעים על כך שהגידול בהוצאות בארנקים דיגיטליים במהלך אפריל היה גדול יותר מאשר הגידול בהוצאות בעסקאות פיסיות שצמחו בחודש שעבר בהיקף של 6.1% לעומת מרץ 2022.

סך ההוצאות בעסקאות פיסיות עמד על סכום של 16.302 מיליארד כך שההוצאות בארנקים דיגיטליים היוו 6.3% מסך ההוצאות בעסקאות הפיסיות באפריל 2022.