אאא

ליארצייט של דוד המלך – חג שבועות

מה  הצמיח דוד המלך לדרגת - משיח ה'?

חג שבועות הוא – יום לידתו ופטירתו של דוד המלך.

דוד המלך השאיר ירושה לדורות – את ספר התהילים, שמבטא את כל מסכת חייו הלא רגילה, ורדופת קשיים ונסיונות...

הוא סלל דרך ולימד לדורות – איך להתמודד עם קשיי החיים.

נשמת דוד המלך יצאה - ממעמקי הקליפות

דוד מלך שהוא – כידוע - מניצוץ אדם הראשון, קיבל נשמה קדושה ש'נפלה' למעמקי הקליפות, כפי שרומז על עצמו: "טבעתי ביון מצולה" (תהילים ס"ט, ג').

הקליפות לא רצו שנשמת דוד המלך תצא לאויר העולם, ולכן הם הערימו קשיים על נשמתו, עוד – בטרם נולד...

'אלוף' בניסיון – קבלת בזיונות...

דוד המלך חיי על רדיפות ובזיונות, על בסיס קבוע... מיום לידתו ועד סוף חייו. ניתן לתמצת את מסכת חייו: בדידות, דחיה ובזיונות – לחם חוקו.

דוד המלך הוכפש בקביעות - ב'תקשורת' של אז, והתמודד עם משברים שגורמים לחלישות הדעת, וחי בהרגשה קבועה:

אף אחד לא אוהב אותי! בהיותו בבטן אימו, אחיו רצו להרוג אותו ואת אימו.

אמנם אביו הציל אותו מ'מוות', אך אמר, שמספיק שיהיה 'מאוס ועבד' לאחיו... ניתן לסכם לומר: גורלו נחרץ - טרם לידתו.

איך מרגיש - תינוק מנודה?

מרגע לידתו של דוד המלך, הוא היה מנודה מאחיו, ואימו הייתה מנחמת אותו, ולוחשת באוזנו:

'טהור אתה בני, קדוש מרחם, ואף אימך כך'...

'אל ייפול ליבך עליך בייסוריך המצפים לך'...

'קבל אותם באהבה וחסה בה' – אל תבוש לעולם...'

והעולל הרך שומע, מפנים ושותק... כוחה של אמא...

נידוי 'חברתי' – איזה חיה 'תטפל' בו?

הנידוי בבית היה רק ההתחלה של מסכת יסוריו, וה'שכנים' המשיכו, ואמרו:

'בושתו של דוד – כבודו של בן ישי הוא' – אף אחד לא פחד לפגוע בכבודו...

ויש פתרונות... כשגדל הנער דוד, אביו ביקש ממנו שילך למדבר יהודה, לרעות את הצאן, בתקווה... שאיזה חיה רעה תעזור לגמור את העבודה...

הוא ראה באפלה עיניים צהובות מציצות עליו...

אריות רעבים שזינקו עליו... וגם דוב שכול וגוריו...

הוא התמודד עם חיות רעות אמיתיות בדמויות בני אדם... פחד פחדים...

והחיות הרעות - לא טרפו את דוד, אלא, הוא היכה אותם והרגם:

"גם את הארי גם את הדוב הכה עבדיך" (שמואל א' י"ז, לו').

ואומר דוד המלך: "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה" (תהילים ב',יא')

איך אדם שכל חייו מבוזה ומושפל, כל כולו שמחה ורעדה - למלך העולם?

זאת גדלותו העצומה של דוד המלך! שמלמד לדורות:

מי שרועד ושמח ביחד – זוכה לכפרה!

והוא מלמד לרעוד ולשמוח ביחד, כמו ביום כיפור:

זאת הדרך למחיקת העוונות – דרך התשובה.

'מסע' הביזיונות ממשיך – אף בשבתו על כס מלכותו

בספר תהילים  הוא משיח ליבו לה' יתברך, ומתאר מה שעובר עליו:

"מוזר הייתי לאחיי, ונכרי - לבני אמי" (ס"ט, ט').

בבית הוריי הייתי מוזר... שפל ובזוי, משוקץ ומתועב...

כשדוד נמשח למלך, גורלו לא השתנה – מה שהיה הוא שיהיה:

"רבו משערות ראשי, שנאי חינם עצמו! מצמיתי אויבי שקר! אשר לא גזלתי - אז אשיב" (תהילים ס"ט, ה).

כיצד 'מנתח' דוד המלך את מצבו?

בכל יום הוריד דוד המלך דמעות, ואכל אפר עם לחמו, ודווקא כאבו:

נתן לו מתנה נפלאה - קרבת אלוקים.

והוא העביר מסר לדורות:

כל יהודי חי בשליחות המלך! הוא לא אדם פרטי,  הוא – עבד של המלך!

ולכן, הוא לא חשב לרגע על כבוד עצמו. בפרקי התהילים, הוא מביע את כל חפצו ורצונו:

להלל ולשבח את שמו של מלכו של עולם, ולרומם ולגדל את כבודו.

הקרבת אלוקים עזרה לו להרגיש את התקווה והקיווי, שמלך העולם תמיד איתו, והוא היחיד שיכול להושיע אותו, הוא מחסה, והוא עזרה, ואליו הוא בורח ביום צרה ושמחה, ולכן, היה מודה לה' יתברך עוד בטרם נושע:

וזכה בקביעות לניסים וישועות מעל - דרך הטבע!

מסירות נפש על ערך אמיתי ונצחי

כל חייו מסר דוד המלך את נפשו עבור כבוד ה':

ומי שמבקש רק את כבוד ה', הקב"ה מבקש את כבודו!

וזכה – ל"דוד מלך ישראל חי וקיים"... מלכותו תיכון לנצח!

זה אמנם סוף הסיפור... אבל, אל תקראו את הסיפור מהסוף, תקראו אותו מהתחלה... השפלות, רדיפות וביזיונות... הדרך להבטחת מלכותו הנצחית!

הדרך לדורות – איך מתנהג עבד המלך?

דוד המלך ישן רק - בחצי הראשון של הלילה.

הוא היה מתעורר בחצות הלילה, שהוא זמן מיוחד - עת רצון! שאז:

התפילה עולה כחץ - לשמים!

בוקעת את כל הרקיעים, ומנצחת את כל הקטרוגים!

ומה היה מתפלל בחצות לילה? (תהילים קיט, סב).

"חצות לילה אקום להודות --- לך על משפטי צדקך" - להודות!!!

"אקום להודות" – מפרש הזוהר הקדוש - "אקום בוודאי בעמידה"!

הוא היה קם מהמיטה, ולא הודה לקב"ה חצי רדום בשכיבה...

והיה קם להלל ולשיר:

שירות ותשבחות - של התורה, כדי ליחד קודשא בריך הוא - ושכינתיה.

ובזכות זה – לא טעם טעם מיתה, ולכן:

"דוד מלכא - חי לעלמין" - דוד המלך חי לעולם!

דוד המלך חי וקיים – עד היום, הוא לא נפטר!

הדרך לישועה – יקראני ואענהו

נשמתו של דוד המלך פועלת כל הזמן - בעולם הזה! ונותנת כח לאדם:

לסבול את כל הקשיים, היסורין והביזיונות - בזמן הגלות!

נשמת דוד המלך תמשיך ללוות כל אחד עם יסוריו, עד:

שיבוא למלוך עלינו בקרוב, אמן!

אומר הזוהר הקדוש (וישלח, דף קע"ח, ע"ב):

שמי שיודע לשבח את הקב"ה כראוי, הקב"ה  - מקבל תפילתו, ומציל אותו! כמו שכתוב: "יקראני – ואענהו..." אומר הקב"ה, כשהוא קורא לי:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אני שומע את תפילתו - ו"עימו אנוכי בצרה", ואז: "אחלצהו - ואכבדהו".

"אורך ימים – אשביעהו, ואראהו – בישועתי"

ולכל זה זכה דוד המלך, כי: בכל מצב בחייו, לקרוא בשם ה'!

נשמת דוד המלך תתעבר - במלך המשיח!

דוד המלך יבוא לפעול עבורנו - נוראות ונפלאות, הוא יבוא לנקום את נקמת ה' – בשונאי ישראל, אמן! (לך לך פב, ע"ב).

נשמת דוד המלך, תאיר ותתעבר - במלך המשיח!

ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו.

במהרה בימינו, אמן!