אאא

לקראת חג השבועות, ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי הרב מאיר מאזוז, והגאון החיד"א אברג'ל, בנו של המקובל הרב יורם אברג'ל, ביקשו משומעי לקחם להביא את הילדים לבית הכנסת לשמוע את 'עשרת הדברות'.

"הרבי מליובאוויטש ביקש וקבע שכל הורה יביא את ילדיהם לשמוע את עשרת הדברות", אמר הרב מאזוז, "אי אפשר להביא אותם בשש בבוקר, הם עייפים, אבל בשעה יותר מאוחרת, להביא אותם לשמוע.. דברי תורה ישמע ויזכור שלפני שלושת אלפים שנה נשמתו עמדה בהר סיני ושמעה אנכי השם אלוקיך. וכך לא יסורו מדרכי התורה".

החיד"א אברג'ל אמר: "הקב"ה שמח מאוד שעם ישראל, כולם, שומעים את עשרת הדברות. מצווה גדולה, רבותיי הצדיקים, להביא את ילדי ישראל היקרים, לשמוע את עשרת הדברות, ביום חג השבועות, בבית הכנסת. יש ילדים שזוכים לבוא לתפילה עם אבותיהם - מצויין, יש כאלה שמאוחר יותר, שיארגנו להם קריאה מיוחדת של עשרת הדברות. יזכרו לטוב שלוחים הנאמנים של קודש הקודשים, הרבי מליובאוויטש, שמזכים את רבבות ילדי ישראל בשמיעת עשרת הדברות בחג השבועות.

 החיד"א אברג'ל בקריאה להורים

"זה היה חשוב מאוד לאבא רבי יורם שהילדים והנכדים ישמעו את עשרת הדברות. זוכר בבית, קמנו מוקדם לשמוע את עשרת הדברות. לכן אשריכם ישראל, יש השפעה גדולה מאוד, להועיל, להאיר אור גדול בנשמה, כל השנה כולה".

רבה של מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, הצטרף אף הוא לקריאה הקדושה ואמר: "הילדים הם הערבים שימשיכו לשמור את התורה ולקיים את התורה. אחד הביטויים לחג השבועות, יום מתן תורה, להראות לקדוש ברוך הוא שמקיימים את ההבטחה, להביא את הילדים היקרים לשמוע את עשרת הדברות. הרבי דיבר כמה זה חשוב להביא את הילדים, שישמעו את עשרת הדברות. עצם הדבר הזה שבחג השבועות הילדים מתכנסים יחד, קוראים יחד את עשרת הדברות, זה נכנס בנשמה, זה מחבר אותם. הרי בזכותם קיבלנו את התורה".

 הרב גרוסמן בקריאה להבאת ילדים לקריאת התורה

עוד אמר הרב: "הורים יקרים, אתם רוצים נחת מהילדים? רוצים ברכה מהילדים? תביאו אותם לבית הכנסת לשמוע את עשרת הדברות".

בחסידות חב"ד נערכים במלוא המרץ להביא מאות אלפי ילדים והוריהם לשמוע את 'עשרת הדברות' בחג השבועות. בחלק מהערים הוכרזו על עשרות-רבות של מוקדים שיעבדו מסביב לשעון במהלך יום חג השבועות, כדי לאפשר לכמה שיותר ילדים והוריהם לשמוע את עשרת הדברות.

בצעירי אגודת חב"ד, הובילו גם השנה את התנופה הגדולה של המבצע, במסגרתו עודד הרבי מליובאוויטש להביא ילדים, "בנינו ערבים בעדנו", לשמוע את עשרת הדיברות. במסגרת התנופה, פורסמו קריאתם של גדולי ישראל שליט"א, שביקשו מכלל הציבור לעשות ככל שביכולתם לבוא עם ילדיהם לבתי הכנסת בחג השבועות כדי שישמעו את עשרת הדיברות. הרבנים שליט"א ביקשו מכל אחד ואחד להצטרף לבקשת הרבי זי"ע ובכך להחדיר לילדים את המתיקות של אהבת התורה וקיום המצוות.

"לפני ארבעים ושתיים שנה", אומר יו"ר צעירי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב, "קרא הרבי 'שכל הילדים והילדות מבן חודש ומעלה - ואפילו רכים יותר, יתלוו להוריהם לשמיעת קריאת התורה בכלל, ובפרט בשעת קריאת עשרת הדברות בחג השבועות'. השנה נעשה על ידי השלוחים מאמץ עליון ויוצא דופן, בפרט אחרי שנתיים של מגבלות קורונה, לזכות כל יהודי וכל ילד יהודי לשמוע את עשרת הדברות".