אאא

כיצד נפסיק לשמוע קולות פנימיים שמייאשים ומחלישים אותנו?

כיצד נרכוש אֵמון עצמי בכוחות שלנו?

במתן תורה קיבלנו סוד פנימי ששייך דווקא לאנשים כמונו, ולא למלאכים.

הרעיון הפנימי הזה של מתן תורה יכול להרים אותנו מהמקומות הכי נמוכים אל היצירה המופלאה ביותר של חיינו.

הרב יואב אקריש בשיעור לחג שבועות על סודו של מתן תורה