אאא

באחת מהתגובות על הכתבה שעסקה בדרכי הפסיקה השונות של מרנן החזון איש והגר"ע יוסף נטען על הערצה הגדולה לה זכה הגר"ע יוסף מהרב מבריסק שהתפעל ביותר מספר 'יביע אומר', ולאחר שעיין בו לילה שלם, התבטא ואמר "לא ידעתי שיש למדן כזה אצל הספרדים", וכך לשונה:

"פעם שאל הגאון מטשעבין את מרן זצ"ל: מה עשית לרב מבריסק? הוא כל כך התפעל ממך, מה עשית לו? מרן ראה את הרב מבריסק מטייל ברח' דוד ילין לבריאותו, והביא לו ספר יביע אומר מתנה, שאל אותו: מי אתה? אמר לו: 'אברך מישיבת פורת יוסף'.

"אחר כך הרב מבריסק סיפר לגאון מטשעבין שלא יכל לישון כל הלילה, כי למד ביביע אומר וכל כך נמשך אחריו, תשובה אחר תשובה. והוסיף עוד הרב מבריסק ואמר: לא ידעתי שיש למדן כזה אצל הספרדים, מאוד התפעל מיביע אומר".

אכן, מעשה זה על הרב מבריסק והגר"ע יוסף הובא במספר ספרים, עם שינוים מועטים. להלן גירסתו של ספר 'סיני ועוקר הרים':

"ההכרה ברבנו [הגר"ע יוסף] הלכה והתרחבה בהדרגה גם לחוגים נוספים. השילוב של בקיאות רחבה בכל מכמני התורה יחד עם הלמדנות של הרבנים האשכנזים, היקנה לו מעמד גם מקרב גדולי התורה האשכנזים כמו הגאונים הגדולים הגאון רבי גרשון לפידות, הגאון מטשעבין והגאון רבי פנחס אפשטיין.   

"הללו התפעלו מרבינו שיודע 'לומדות', והוא בקי בכתבי רבי עקיבה אייגר, הנודע ביהודה והחתם סופר, כשם שהוא שולט בספרי גדולי ספרד. הגיוון המעניין של הלומדות והבקיאות, הם סוד כוחו של רבינו.

"ועובדה מרתקת היא, שכשהיה רבינו אברך צעיר לימים פגש בו פעם הגאון מטשעבין ששאל אותו: 'מה עשית לרב מבריסק שכל כך התפעל ממך?' ענה לו רבינו שבסך הכל הבחין ברב מבריסק מטייל בחורשה סמוך לביתו במצוות רופאיו (כיום שכונת 'עסרת תורה' בירושלים), וניגש אליו להעניק לו את ספרו 'יביע אומר' חלק' א'.

"כששאל אותו הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל (הגרי"ז), שכונה 'הרב מבריסק', על שם עיר הישיבות בליטא שממנה בא – לזהותו, ענה שהוא אברך הלומד ב'פורת יוסף'. אמר הגאון מטשעבין לרבינו: 'אומר לך במה דברים אמורים, עליתי לביתו של הרב מבריסק, וראיתי אותו נסער. כשראה אותי הרב מבריסק, אמר לי בהתרגשות, הגיע אלי אברך מפורת יוסף, עובדיה יוסף שמו, הלה העניק לי את ספרו ולא ישנתי כל הלילה. המשך כל אותן שעות עברתי על ספרו והופתעתי. לא ידעתי שקיים בציבור הספרדי כזו למדנות, בשילוב כוח הבקיאות והחידוש'".

ספר 'סיני ועוקר הרים' (אוצר החכמה)
ספר 'סיני ועוקר הרים' (אוצר החכמה)

גרסה נוספת הובאה בספר 'לאורו נלך' שם נטען שמי שהתפעל ביותר מ'יביע אומר' לא היה זה הרב מבריסק, אלא הגאון מטשעבין, וכך דבריו של ספר 'לאורו נלך':

"בזמנו כשיצא שו"ת יביע אומר חלק א, הגיע הספר לידי הגאון מטישיבין ר' דוד בעריש ווינפלד זצ"ל (מחבר שו"ת דובב מישרין), שהיה מגדולי הדור שעבר, וידידו הטוב של הגרי"ז מבריסק זצ"ל, ושאר גאוני ירושלים, הגאון זצ"ל עיין בספר ואמר בהתפעלות: "יש בדור הזה גדול אמיתי"! כך החשיבו את מרן לפני יותר משנות דור!".

ספר 'לאורו נלך' להרב יוסף שעשוע
ספר 'לאורו נלך' להרב יוסף שעשוע

גרסה שלישית קבלתי מצאצא לאחד ממקורבי הרב מבריסק בהאי לישנא:

"הסיפור נכון חלקית. אני ראיתי את ה'יביע אומר' שנתן חכם עובדיה ז"ל  להגרי"ז זה מונח אצל ר' פרץ מאירזון. הרב עובדיה נתן לגרי"ז 2 חלקים הראשונים של ספרו, אבל הגרי"ז לא אמר לו שיש למדן כזה, אלא אמר לו שיש לגר"ע יוסף בקיאות נוראה בכל התורה".

גרסה רביעית שמאששת את מסורת נכד המקורב לרב מבריסק ראיתי בספר 'אביר הרועים' חלק ב' אותו כתב הגאון רבי יעקב ששון נכדו חביבו של מרן הגר"ע יוסף כפי ששמע מפיו. ספר 'אביר הרועים' הינו המוסמך ביותר שנכתב עד כה אודות מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

וכך הובא בספר 'אביר הרועים' ח"ב:

"להגאון רבי יצחק זאב סולוביצ'יק זצ"ל (הרב מבריסק), לא חשב [הגר"ע יוסף] לשלוח את ספרו, מאחר ולא היתה לו היכרות אישית עמו, ולא מצא טעם להניח מנחתו לפניו. אולם מאת ה' אירע שהגיע הספר לידו. וכך סיפר לי הגאון מרן זקני... שכאשר הלך פעם ברחוב דוד ילין בירושלים, היה עותק אחד מספרו 'יביע אומר' תחת ידו, והנה הוא רואה לפתע את הגאון מבריסק הולך בדרך לאטו, כי כן נצטוה הגאון מפי רופאיו לטייל שעה קלה בכל יום לשם בריאותו. ניגש אליו הרב [הגר"ע] ואחר שהציג עצמו בפניו שהוא מתלמידי פורת יוסף, הגיש לו במתנה את ספרו יביע אומר. הגאון נטל את ספרו, השיב לו בדברי נמוס וילך לו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אחר כמה ימים, פגש הגר"ע יוסף את הגאון רבי דב בעריש ויידענפעלד מטשבין, אמר לו הגאון בשמחה גדולה, אמש שוחחתי עם הרב מבריסק, והוא סיפר לי בהתפעלות גדולה כי הנה גאון אחד מן הספרדים תלמידי ישיבת פורת יוסף פגע בי בדרך, ונתן לי במתנה את ספרו "יביע אומר", ואחר שהגעתי לביתי ועיינתי בו נהניתי מאד ממנו, איך כותב בבקיאות גדולה וביושר גדול והבנה נכונה. ועוד הוסיף בדברי שבח כיוצא בזה והביע את שמחתו כי נמצא בין הספרדים תלמיד חכם כמותו. ומרוב שהופתע הרב מטשבין מתגובתו של הגאון מבריסק, פנה אל הגר"ע יוסף בחיוך ואמר לו, מה עשית לרב מבריסק, כישפת אותו?". 

 פרסום ראשון: הקלטה של מרן הגר"ע יוסף שמספר את המעשה עם הגאון מטשעבין והרב מבריסק (ארכיון אביר הרועים)

נמצאנו למדים על כמה גרסאות שאם נצרף ונחקור אחר מקורותיהם נגלה שאכן הגר"ע יוסף הביא לרב מבריסק את ספרו 'יביע אומר' – והרב מבריסק השתומם ונבהל מגודל בקיאותו הנוראה של הגר"ע בכל מכמני התורה. 

יתן ה' שימליץ עלינו מרן פאר הדור הגר"ע יוסף תחת כסא הכבוד ביחד עם מרן הרב מבריסק שברגע זה לומדים בחברותא בג"ע הן את 'יביע אומר', והן את 'חידושי מרן רי"ז הלוי'.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]