אאא

לאחר מאמצים גדולים של ראש העיר ירושלים משה ליאון, אושרה החלטת ממשלה להריץ פיילוט ראשוני להצבת גנרטורים מיוחדים ובטיחותיים בשכונות החרדיות בירושלים, שתסדיר לראשונה בהיסטוריה את עניין הגנרטורים בשבת.

על פי היוזמה של ליאון, העירייה תקים מתקן אגירת חשמל סולארי שישמש כגנרטור קהילתי ויעביר חשמל לשכונות החרדיות בעיר. בניגוד לגנרטורים הקיימים, הפועלים באמצעות דלק – הגנרטור החדש יפעל באמצעות מנוע שיאגור חשמל סולארי ויאפשר צריכת חשמל בשבתות ובחגים מבלי להיות תלויים בייצור חברת חשמל מדובר בתקדים מיוחד ופורץ דרך, בדומה לכלי רכב בעלי הנעה היברידית.

בהחלטת הממשלה צוין כי משרד האנרגיה והמשרד לשירותי דת סה"כ 2 מיליון ₪ לטובת הרצת הפיילוט והפיתוח הראשוני של המיזם שהוצע על ידי ראש העיר ליאון.

מדובר בבשורה גדולה לאוכלוסייה החרדית בירושלים, ובמיוחד לקהילות והחוגים הנוהגים על שיטתו של מרן החזון איש זצ"ל שאסר להשתמש בחשמל שמיוצר בשבת בגלל חילול השם ומעשה שבת. כידוע, הגנרטורים הכשרים לשבת רועשים ומזהמים, המהווים סכנה ביטחותית. זאת, בגלל שמחוברים באופן פיראטי, כך שכבלי החשמל שלהם חשופים בשטחים ציבוריים ומעמדים בסכנה את תושבי וילדי השכונה, מה שגרם לסכסוכים בין המקפידים על פסיקת החזון איש לבין אלה שלא, במקרים בהם נשקפה סכנה לחיי התושבים.

כעת, עם הרצת הפיילוט, הראשון מסוגו בעולם - העניין יוסדר באופן חוקי ובטיחותי, כך שבכל הקהילות יהיו מרוצים והסדר הציבורי בשבת, בשכונות רבות בישראל, ישוב על כנו.

ראש העיר משה ליאון: "זו שמחה עצומה שמהולה בעצב. משום שהקמת המערך החדש נעשה לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצ"ל שהסתלק לפני פחות משלושה חודשים וכידוע הקפיד ועורר מאוד על הוראת דודו מרן החזון איש בעניין הגנרטורים הכשרים לשבת. אנו מקווים שהפיילוט הראשוני אכן יצליח, ומירושלים תצא בשורת חשמל כשר ותקין לשבת לכל מדינת ישראל