אאא

שבוע לאחר חג השבועות - בתאריך י"ב סיוון, נהג הרבי מדי שנה לערוך התוועדות מיוחדת, חברת המדיה התורנית-חב"דית Jem, מפרסת קטע נדיר מאחת ההתוועדויות.

י"ב סיון, זה יום סיום ימי התשלומים לחג השבועות. באותה שיחת הקודש עמד הרבי זיע"א על לשון הגמרא "תשלומין כל שבעה" - "לכאורה", שאל הרבי, "הרי התשלומין הינם רק בששת הימים?".

מעבר לתירוץ הפשטני, מפיק מכאן הרבי מסר עמוק ונפלא בעבודת ה': לא רק להשלים את החיסרון, אלא לשאוף לשלימות גבוהה יותר, שוב ושוב ושוב.

צפו במסר של הרבי זי"ע