אאא

מי מקפיד על כבוד תלמידי חכמים?

מסופר בפרשה על אהרן הכהן ומרים שדיברו על משה רבנו, ונענשה מרים בצרעת, ובתוך הדברים נאמר על משה רבנו: "והאיש משה ענו מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה".

מה הקשר בין הדברים?

האור החיים הקדוש אומר, שמכאן ראיה:

שמשה רבנו לא הקפיד על כבודו - מכיוון שהיה עניו מכל האדם.

אבל, מדברי אהרן נשמע כי אולי משה רבנו כן הקפיד, כי אמר:

"בי אדני אל נא תשת..." – כי אהרן הכהן חשב, שמשה רבנו צריך למחול, ויסור נגע הצרעת, ולכן אמר זאת.

ומוסיף האור החיים הקדוש, שגם אם משה רבנו הקפיד על הדברים, לאחר שכבר הגיע העונש - יכופר העוון, ולכן:

"ולא תשת עוד עלינו חטאת". אבל, אין זאת האמת...

"והאיש משה עניו" – ולא מקפיד

אומר האור החיים הקדוש, שזאת הסיבה שהכתוב התחכם, ונכתב בסמיכות: "והאיש משה עניו מאוד" - כי משה רבנו לא הקפיד על הדבר...

והדבר שולל את דברי אהרן הכהן.

אם כן, מדוע נענשו? שתי סיבות לעונש:

הראשונה: יש לדון במשה משפט מלך כמו שכתוב:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ויהי בישורון מלך"  - ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול (קידושין לב). ואולי, זאת כוונת ה' יתברך כששאל אותם:

"מדוע לא יראתם לדבר בעבדי" - כי לה' המלוכה, ועבד מלך - מלך! (שבועות מ"ז).

הסיבה השניה: משה רבנו לא הקפיד, אבל, הקב"ה הקפיד על שחשדו במשה רבנו...

ומביא האור החיים הוכחה, ואומר, שאם משה רבנו היה מקפיד:

"היו נענשים באופן אחר כפול ומכופל..." והבן!

הפרשה מלמדת שהקב"ה מקפיד על כבוד תלמידי חכמים:

ואף אם הם לא מקפידים על כבודם, עבדי המלך – מלך, וד"ל.