אאא

הרב הראשי לישראל נשיא ביה"ד הגאון רבי דוד לאו פנה היום (ראשון) אל שר המשפטים גדעון סער בבקשה לעצור את קידום תזכיר חוק המזונות שמקודם על ידי משרד המשפטים. יש לציין כי תזכיר החוק לא הגיע לעיון הדיינים.

במכתבו כותב הרב הראשי לשר המשפטים כי "התזכיר מראה שינוי מהותי ממה שנפסק עד כה ויש בו גם דברים שנוגדים את עמדת ההלכה. החוק בא לשנות את מה שהיה עד כה, שפסיקת המזונות היא בהתאם לדין האישי".

עוד מציין הרב הראשי במכתבו כי בעבר התקיים דיון בלשכתו עם שרת המשפטים שקד ואנשי משרד המשפטים יחד עם בכירי הדיינים כשבסופו הוחלט לא לקדם את החוק המוצע ולהשאיר את הדבר לשיקול דעת הדיינים.

מכתבו של הגר''ד לאו
מכתבו של הגר"ד לאו
הגדלה

הגר"ד לאו מציין בסיום מכתבו "מהודעת משרד המשפטים עולה שאכן קרתה תקלה ולא הביאו את התזכיר לשולחנם של דייני ישראל טרם פרסומו, על מנת לקבל את הערותיהם. עתה לאחר שהדברים הגיעו בפנינו, אקים ועדת דיינים שתגבש את עמדת ההלכה ויציעו תזכיר חוק שלא יהווה סתירה להלכה".