אאא

ראש הישיבה ומזקני חברי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, נאם השבוע בפני מאות בחורי ישיבה יתומים.

הגרמ"צ, שהיה הנואם המרכזי באירוע, סיפר באריכות למשתתפים באירוע של 'ממשיכים', סיפר באריכות על התייתמותו מאמו בגיל צעיר לימים.

"בני היקרים", פתח ראש הישיבה ואמר: "ילדי היקרים, האדם המדבר אתכם עכשיו, הוא היה גם יתום! בגיל שבע וחצי נפטרה אימי היקרה ע"ה, ואני בעצמי עברתי את מה שאתם עוברים, ואני יודע מה זה להיות יתום!".

בהמשך דבריו חיזק ראש הישיבה, את הבחורים וברכם להצלחה בתורה ויראת שמים לאורך ימים ושנים.

צפו בוידיאו