אאא

פרק הגרחי"ם: אמש סקרנו את הגאונים הגריזים שליט"א נכדי מרן הגרי"ז מבריסק שכוכבם דרך בשנים האחרונות. ננסה ליישב את מה שהרבה תוהים להיכן נעלם דור הגרחי"ם? 

הרי הראשון לשושלת בריסק היה מרן הגרי"ד הבית הלוי, וזכינו לאורם של ניניו ר"י בריסק הגרי"ד סאלאווייציק (בן הגרי"ז שהוא בן הגר"ח בנו של הבית הלוי), ובן דודו הגרי"ד מבוסטון (בן הגר"מ, שהוא בן הגר"ח בנו של הבית הלוי) שאור תורתם זרח מקצה העולם ועד קצהו, וכעת מפציע אורם של הגריזים שליט"א והתמיהה זועקת להיכן נעלם דור הגרחים שליט"א לבית בריסק שנקראים על שמו של מרנא הגר"ח בריעסקר זי"ע?

חדושי רבנו חיים הלוי - חדושים וביאורים על הרמב''ם, מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. בריסק, תרצ''ו 1936. מהדורה ראשונה (בית המכירות קדם)
חדושי רבנו חיים הלוי - חדושים וביאורים על הרמב"ם, מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. בריסק, תרצ"ו 1936. מהדורה ראשונה (בית המכירות קדם)

לאחר בירור מקיף שעשינו מתברר שלא רק שיש גרחים, אלא נראה שאנו עומדים בפני שטף של גרחים בעתיד הקרוב ממש.

נתחיל בקצת היסטוריה. למרן הגרי"ז היה בן - הגאון רבי חיים זצ"ל שעדיו היה לגאון ותפארת, ע"פ המקובל שנות השואה החלישו אותו מאוד, רבי חיים נודע כחריף שחלק מאמרותיו מדברות עד היום בבית המדרש.

בנו השני של הגרי"ד (בן מרן הגרי"ז) הוא הגאון רבי חיים הלוי שליט"א, אחיו של הגרא"י (בן הגרי"ד בנו של מרן הגרי"ז). אמנם הגר"ח אף שנודע כתלמיד חכם עצום ומוערך מאוד בחוגי בריסק, סירב בעבר לפתוח ישיבה לעצמו, ומתהלך בענווה ופשטות בצידי דרכים, יש לציין כי הגר"ח זכה למשפחה מפוארת בנים מופלגים בתורה.

אמנם יש כמה גרחים ששמם מתחיל להפציע בשמי בריסק ונמנה אותם כי סדר גילם ודורם.

מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצוק''ל בשעה שהצטלם עם חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה (באדיבות בית המכירות הפומביות ווינרס)
מרן הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל בשעה שהצטלם עם חיילים יהודים במלחמת העולם הראשונה (באדיבות בית המכירות הפומביות ווינרס)

הראשון הגר"ח בן הגר"מ (בן מרן הגרי"ז): לגר"מ זצ"ל יש בן בשם רב חיים, שאף מכהן כמגיד שיעור בישיבת אחיו הגרי"ז. הגר"ח הנ"ל הוא דמות נערצת בחוגים רבים, בבריסק נהוג לומר בחיוך כי יש לו חסרון אחד שהוא גם צדיק, הוא אכן נודע כצדיק מופלא וכתובת לעצה אצל רבים, יש גבירים בארה"ב שלא יעשו צעד משמעותי בלי ברכת הדרך מהגר"ח, רבים מבני הישיבות בעיקר ממיר פוקדים את מעונו ברחוב כי טוב לדבר עמו בלימוד.

השני הגר"ח בהגרא"י (בנו של הגרי"ד בנו של מרן הגרי"ז): גם לגרא"י יש בן חיים, אמנם לא הוא הממשיך, (הממשיך הוא הבן הגדול רבי יענקל) אבל בהחלט מרכזי בבריסק של הגרא"י.

רב חיים (בן הגרא"י, בנו של הגרי"ד, בנו של מרן הגרי"ז) נודע כחריף ושנון עד מאוד, בבריסק מסופר איך בילדותו ענה בחוצפה למרן הרב שך ששאלו לשמו, מה שנתפס בבריסק כחריפות ושנינות גם יחד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

רבי חיים מוסר כיום שיעור לכמאה וחמישים בחורים בישיבת אביו, ויש הרואים בו השפיץ בריסקער.

השלישי הוא הגר"ח בנו של הגרמ"ד (בנו של מרן הגרי"ז): גם הבן הגדול של הגרי"ז בהגרמ"ד נקרא בשם רב חיים וכבר מוסר חבורות בישיבתו של אביו.

אם כן אמנם שלא לפי סדר הדורות (שם הגר"ח היה אביו של הגרי"ז), בעזרת השם אחרי לצד הגריזים שליט"א המנהיגים כיום את בריסק, הולך ומתפתח דור צעיר של גרחים שליט"א שיתן ה' שיזכו לראות את ביאת משיח צדקינו ולהתפלפל עמו בסוגית 'צווי דינים' 'גברא וחפצא' עד דק.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]