אאא

מסכת יבמות, דף ק"ג - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ג - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ג - השיעור באנגלית: