אאא

מסכת יבמות, דף ק"ד - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ד - השיעור באנגלית: