אאא

אדמו"רים ורבנים השתתפו בשמחת החתונה לבת האדמו"ר מספינקא סאסרעגן, חתן הרה"צ רבי יהודה אליעזר ניישלאס, אב"ד סערדאהעלי ורב שכונת גבעת ירושלים בבית שמש ומו"ץ בהעדה החרדית, עם החתן בן הרה"צ רבי מנחם מנדל יהושע למברגר, בן אב"ד מאקאווא זצ"ל, חתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס אב"ד סערדאהעלי ב"ב.

בין האדמו"רים שכיבדו בהשתתפותם בשמחה הגדולה היה גם הרבי מרחמסטריווקא שאף כובד לרקוד 'מצווה טאנץ' במשך דקות ארוכות.