אאא

מסכת יבמות, דף ק"ה - השיעור בעברית: 

 

מסכת יבמות, דף ק"ה - השיעור באידיש:  

 

מסכת יבמות, דף ק"ה - השיעור באנגלית: